Overordnet mål

Tilby mobile energiløsninger, fra 5-500kW, basert på hydrogen som den sentrale energibæreren. Våre løsninger skal være basert på verdensledende og fremtidsrettet teknologi.

Misjon

Energi til kunder som stiller krav til utslippsfritt miljø, fleksibilitet og sikkerhet.

Visjon

“Ren energi over alt”

Verdier

Innovative

Vi forener kundebehov med løsninger på tvers av bransjene.

Kvalitetsbevisste

Vi skal levere bransjens smarteste, grønne og mobile energiløsninger.

Lojale

Våre kunder er våre samarbeidspartnere. Samarbeid oppnås gjennom tillit.

Selskapets forretningside

PowUnit skal utvikle og produsere energiløsninger. Primærmålgruppen i starten vil være bygg- og anleggsbransjen. Dernest er fritid (båt, bobil, hytte) og vannkraftbransjen definert som sekundærmålgruppe. Selskapet ser også et spennende potensiale innenfor fiskeoppdrettsnæringen og på generelt grunnlag alle virksomhetsområder, som har nytte av konvensjonelle (diesel-) aggregater.

PowUnit har som har ambisjon å være nordens ledende innenfor energiløsninger basert på Fuel Cells. Selskapet er knyttet opp mot et nettverk av dyktige samarbeidspartnere som gir selskapet den teknologiske tyngden for å lykkes. Selskapets fremste interne kompetanse er per i dag, først og fremst, knyttet til forretningsutvikling, relasjonsbygging og kommersialisering. Selskapets ansatte er brennende interessert i Fuel Cells baserte energiløsninger. Vi tror på hydrogen, som en avgjørende energibærer, for å lykkes med å bringe rene energiløsninger til off-grid lokasjoner. Vi tror også hydrogen er den mest effektive energibæreren som egner seg til å optimere fornybare energiløsninger i stor skala, etterhvert som dette blir en mer dominerende kilde til energi.

PowUnit AS - Eierstruktur

Powunit AS vil være holdingselskapet for flere datterselskaper, som planlegges etablert i Norden. I dag er PowUnit Sverige AB og PowUnit Norge AS under etablering.

Eierne av Powunit AS er per i dag fordelt på de tre gründerne (Kåre Kåsin, Roger Karlsson og Knut Linnerud) og Kongsberg Innovasjon.

Ledelse

Arne Dahl

Styreformann

mobile: +47 919 00 770
email: arne.dahl@powunit.com

Øivind Gunnufsen

CFO

mobile: +47 908 88 080
email: oivind@powunit.com

Samarbeidspartnere

PowUnit AS har etablert partneravtale med Powercell AB. Powercell er regnet for å være en av verdens ledende aktører innenfor produksjon og utvikling av Fuel Cell stacks og system, og blir en viktig del i PowUnits energiløsninger.

Kongsberg Innovasjon er medeier i PowUnit og også en viktig samarbeidspartner med utgangspunkt i selskapets omfattende kompetanse innenfor teknologi og forretningsutvikling.

Selskapet er partner med Norsk Hydrogenforum, OREEC og NCE Smart Energy Markets.

Zero er en miljøstiftelse som driver frem energiløsninger med nullutslipp. PowUnit har inngått et samarbeid med Zero, som i denne forbindelse vil bidra til kompetanse innenfor hydrogen/ klima og kunnskapsformidling.

PowUnit har samarbeidsavtale med EES. EES er et selskap som er spesialisert innen batteriteknologi med tilhørende elektronikk for overvåkning og kontroll. Selskapet kan bistå med relevant utstyr og kompetanse i vårt utviklingsarbeid.

Forøvrig jobber PowUnit tett opp mot flere tyngre samarbeidspartnere innenfor produksjon, distribusjon og på kundesiden.

“Ren energi over alt”

Ta kontakt
-- particles