Skip to main content

Overordnet mål

Tilby mobile energiløsninger, fra 5-500kW, basert på hydrogen som den sentrale energibæreren. Våre løsninger skal være basert på verdensledende og fremtidsrettet teknologi.

Misjon

Energi til kunder som stiller krav til utslippsfritt miljø, fleksibilitet og sikkerhet.

Visjon

“Ren energi over alt”

Verdier

Innovative

Vi forener kundebehov med løsninger på tvers av bransjene.

Kvalitetsbevisste

Vi skal levere bransjens smarteste, grønne og mobile energiløsninger.

Lojale

Våre kunder er våre samarbeidspartnere. Samarbeid oppnås gjennom tillit.

Selskapets forretningside

POWUNIT AS skal utvikle, tilpasse og produsere desentraliserte energiløsninger, og H2 som en sentral energibærer. Blant markedssegmentene nedenfor vil vi være dynamiske og oppmerksomme for å strebe etter å kunne dekke den høyeste etterspørselen i markedet til enhver tid.

Innledende markedsfokus

POWUNIT – Construction Energy vil hovedproduktet rettet mot byggeindustrien støtte målet om «fossilfrie byggeplasser», å kvitte seg med dieselgeneratorer.

POWUNIT – Farm Power; Det samme potensialet ser vi i oppdrett generelt, inkludert matproduksjon drivhus, Hydroponics og vertikal oppdrett.

Fremtidige markedsmuligheter

POWUNIT -Aqua Culture Energy. Selskapet ser også et spennende potensial i Fish Farming & Aqua Culture industri og på generelt grunnlag alle forretningsområder, som drar nytte av konvensjonelle (diesel) aggregater.

POWUNIT – Katastrofeenergi; Det samme potensialet ser vi i jordbruk generelt, inkludert drivhus i matproduksjon, Hydroponics og vertikalt jordbruk.

POWUNIT Fritid. For det andre er fritid (båter, bobiler, hytter) og vannkraftnæringen definert som sekundære målgrupper.

POWUNIT AS har ambisjon om å være ledende i Norden innen H2-baserte, desentraliserte energiløsninger.

Selskapet er knyttet til et nettverk av dyktige partnere som gir selskapet den teknologiske tyngden til å lykkes.

Selskapets fremste interne kompetanse er i dag primært knyttet til strategisk forretningsutvikling, relasjonsbygging og kommersialisering. Selskapets team er sterkt interessert i H2-baserte, hybride energiløsninger. Vi tror på hydrogen, som en viktig energibærer, for å lykkes med å bringe rene energiløsninger til steder utenfor nettet. Vi mener også at hydrogen er den mest effektive energibæreren egnet for å optimalisere fornybare energiløsninger i stor skala, da dette blir en mer dominerende energikilde.

POWUNIT AS - Eierstruktur

POWUNIT AS vil være et holdingselskap av flere datterselskaper, som planlegges etablert i Norden etter hvert som vi vokser markedet i regionen.

Eierne av POWUNIT AS er i dag fordelt på de to partnerne og gründerne (Arne Dahl og Øivind Gunnufsen) gjennom Selskapet North2Power AS.

Arne Dahl

Grunnlegger og partner

Øivind Gunnufsen

Grunnlegger og partner

Samarbeidspartnere

POWUNIT AS har etablert en samarbeidsavtale med Ostermeier – Hydrogen Solutions GmbH og Infener AG. Infener AG regnes for å være en av de mer innovative og raskt voksende aktørene innen hydrogenområdet i Europa. Infener AG vil gjennom Infener Nordic ha samme fokus på desentraliserte energiløsninger basert på H2 som energibærer, og vil også være en viktig del av POWUNITs partnernettverk.

Kongsberg Innovation er medeier i POWUNIT og også en viktig partner basert på selskapets omfattende kompetanse innen teknologi og forretningsutvikling.

Selskapet er partner med Norsk Hydrogenforum, OREEC og NCE Smart Energy Markets.

Zero er en miljøstiftelse som støtter nullutslippsenergiløsninger. POWUNIT har inngått et samarbeid med Zero, som skal bidra med kompetanse om hydrogen og klima.

(POWUNIT har avtale med EES. EES er et selskap som spesialiserer seg på batteriteknologi og elektronikk for overvåking og kontroll. Selskapet kan bistå vår utvikling med relevant utstyr og kompetanse.)

“Ren energi over alt”

Ta kontakt
-- particles