Skip to main content

Bærekraftig energi til kritiske installasjoner
- Off grid/backup

Les mer om selskapet

-- particles

MPU´er for et sikrere miljø

Mobile POWUNITTM (MPUTM) er tittelen på en serie produkter som utvikles av POWUNIT sammen med partnere. Hovedkomponentene i POWUNIT-produktserien vil bli utviklet i samarbeid med Ostermeier og Infener-teamet som er ansvarlig for ECORE ONE.

POWUNIT skal utvikle og montere ECORE ONE for Infener AG i samarbeid med Ostermeier.

ECORE ONE er også en containerisert nøkkelferdig alt-i-ett-løsning som inneholder hybridløsninger for sikker energiforsyning av bygninger. ECORE ONE eies av Infener AG & Ostermeier, som begge er partnere med POWUNIT AS. Infener & Ostermeier er begge medeiere i Evron.Energy, og sammen representerer de sentral kompetanse i videreutviklingen av de desentralisertes MPU`er & energiløsninger som tilbys fra POWUNIT AS.

Teknologi

POWUNIT teknologi er basert på en innovativ kombinasjon av en rekke teknologier, og en H2 «Generator» som hovedkomponenten i omfattende energiløsninger for å «lukke vintergapet». Hydrogen vil være den viktigste energibæreren ved siden av batterier.

ECORE ONE – POWUNIT, er det eneste produktet for en helhetlig energiforsyning og sikrer at flyktig energiproduksjon fra fornybare energier blir en helårs pålitelig energiforsyning for bygninger.

ECORE inneholder alle komponentene som er nødvendige for en selvforsynt energiforsyning av en bygning: batteri, varmepumpe, varme/kalde bufferlagring, elektrolyse, H²-lagring, brenselcelle, e-ladepunkter og energistyringssystem.

Fremtidige energikilder vil være avhengige av fornybare energikilder. Karakteristisk for fornybare energikilder er at energiforsyningen er svært variert og ikke i tråd med menneskets energibehov. Hydrogen forventes derfor av mange å bli det viktigste lagringsmediet i fremtiden. Batterier er egnet for ekstra «bufferenergi» i våre Mobile POWUNIT’er (MPU’er).

Les mer

Miljøvennlig

POWUNIT skal bidra til redusert luftforurensing, lokalt og globalt. Det haster med å gjennomføre tiltak som kan føre til at vi erstatter forurensende energikilder med rene, fornybare energikilder. Hydrogen, som energibærer, er den mest hensiktsmessige energibæreren i svært mange “off grid situasjoner” i dag.

I fremtiden tror vi hydrogen vil være en avgjørende energibærer, som komponent i de helhetlige strømnettsløsningene (“on grid”). Overskuddsstrøm kan lagres som hydrogen og på denne måten hentes ut ved senere behov.

Omdanning av strøm til hydrogen og motsatt, hydrogen til strøm, foregår i en elektrokjemisk prosess (energi + 2H2O <-> 2H2 + O2). Begge prosessene er elektrokjemiske og energitap i denne sammenheng kan i stor grad utnyttes såfremt en har behov for oppvarming.

Les mer

Samfunnsbehov

I dag er verdens viktigste energikilde forurensende, fossil energi. De nordiske landene har imidlertid en sterk posisjon innen produksjon av energi fra vann- og vindkraft og begynner etter hvert å utvikle en viss kompetanse også innen solenergi.

POWUNIT tror at Norge/ Norden i fremtiden vil ha betydelige inntekter fra tjenester og produkter knyttet til fornybare energikilder. POWUNIT skal utvikle energiløsninger der informasjonsutveksling mellom interessenter i verdikjeden og automatisering sikres gjennom digitalisering og bruk av verdens ledende teknologi – ECORE ONE & Mobile POWUNITTM.

Partner med felles vision

Teknologi
Miljøvennlig
Samfunnsbehov

POWUNIT NYHET !

Prisvinneren ECORE ONE fra Infener hadde en pre lansering I Porsgrunn i forbindelse med Industriuka 2024 10-14 Juni

- Ecore One er den komplette løsningen for plug-and-play, hydrogenbasert autonom energi og varmeforsyning for bygninger fremmer energiuavhengighet og CO2-nøytralitet for kommuner og bedrifter