Bærekraftig energi til kritiske installasjoner
- Off grid/backup

Les mer om selskapet

-- particles

MPU´er for et sikrere miljø

Mobile Pow UnitTM(MPUTM) er betegnelsen på en serie produkter, som er under utvikling av PowUnit. Hovedkomponent i produktserien vil være Fuel Cells fra Powercell AB, som er samarbeidspartner med PowUnit AS. Kongsberg Innovasjon er medeier i PowUnit AS og representerer, sammen med sine eierselskaper, sentral kompetanse i utviklingen av selskapets energiløsninger.

Målsetningen er at MPUéne skal erstatte konvensjonelle aggregater og være tilrettelagt for integrasjon mot ulike elektrifiserte maskiner.

Teknologi

PowUnit sin teknologi baserer seg på Fuel Cells som hovedkomponent i helhetlige energiløsninger. Hydrogen vil være den viktigste energibæreren ved siden av batterier.

Fremtidens energikilder vil basere seg på fornybare energikilder. Karakteristisk for fornybare energikilder er at energitilførselen er sterkt varierende og i utakt med menneskenes energibehov. Hydrogen forventes derfor, av mange, å bli det viktigste lagringsmediet i fremtiden. Batterier egner seg godt til ekstra “buffer-energi” i våre Mobile Pow Unit´s (MPUér).

Les mer

Miljøvennlig

PowUnit skal bidra til redusert luftforurensing, lokalt og globalt. Det haster med å gjennomføre tiltak som kan føre til at vi erstatter forurensende energikilder med rene, fornybare energikilder. Hydrogen, som energibærer, er den mest hensiktsmessige energibæreren i svært mange “off grid situasjoner” i dag.

I fremtiden tror vi hydrogen vil være en avgjørende energibærer, som komponent i de helhetlige strømnettsløsningene (“on grid”). Overskuddsstrøm kan lagres som hydrogen og på denne måten hentes ut ved senere behov.

Omdanning av strøm til hydrogen og motsatt, hydrogen til strøm, foregår i en elektrokjemisk prosess (energi + 2H2O <-> 2H2 + O2). Begge prosessene er elektrokjemiske og energitap i denne sammenheng kan i stor grad utnyttes såfremt en har behov for oppvarming.

Les mer

Samfunnsbehov

I dag er verdens viktigste energikilde forurensende, fossil energi. De nordiske landene har imidlertid en sterk posisjon innenfor produksjon av energi fra vann- og vindkraft og begynner etterhvert å opparbeide seg en del kompetanse innenfor solenergi også.

PowUnit tror at Norge/Norden i fremtiden vil ha betydelige inntekter fra tjenester og produkter knyttet til fornybare energikilder. PowUnit skal utvikle energiløsninger hvor informasjonsutveksling mellom aktørene i verdikjeden og automatisering sikres gjennom digitalisering og bruk av verdens ledende teknologi – Mobile Pow UnitTM.

Partner med felles vision

Teknologi
Miljøvennlig
Samfunnsbehov